Materiały do Hardoxa

Spawalność i obróbka, dla stali Hardox® zawsze była istotną właściwością. Jednak zawsze wyższa wytrzymałość i twardość oznacza mniejszą swobodę w odniesieniu do materiałów spawalniczych i parametrów spawania. Aby zagwarantować dobór optymalnych materiałów SSAB przygotował linię specjalnie dobranych materiałów do spawania stali i blach Hardox.

Materiały są dobrane tak aby minimalizować wpływ strefy wpływu ciepła, ale też zagwarantować jak najlepsze parametry udarności wypełniacza i dla spawu.

Druty spawalnicze:

Wszystkie druty spawalnicze SSAB mają dokładnie kontrolowany skład chemiczny, zapewniający stabilność łuku przy niskim rozpryskiwaniu.

Do spawania we wszystkich pozycjach, w tym pionowo w dół, zalecamy drut z rdzeniem proszkowym do stali Hardox®.

Do uzyskania bardzo dużej odporności na pęknięcia wodorowe proponujemy drut lity ze stali nierdzewnej do stali Hardox®.

W ofercie mamy też drut z rdzeniem metalicznym do szybkiego spawania w pozycjach płaskich i poziomych, oraz drut lity zapewniający niezmiennie wysokie właściwości mechaniczne spoiny.

Elektrody:

Elektrody do stali Hardox® są doskonałym wyborem do spawania blach Hardox® gdyż ich skład i niski poziom wilgotności pomaga zapobiegać pękaniu wodorowemu.

W przypadku trudnych warunków, lub gdy podgrzewanie nie jest możliwe zalecane są elektrody ze stali nierdzewnej. Jest to również doskonały wybór do spawania Hardox® 600 i Hardox® Extreme.